අපි ගැන:
YES: Youlead Entrepreneur Service
YES: Youlead Entrepreneurship Service
Youlead ව්‍යවසායකත්වය උපදේශන සේවාව යනු දේශීය සහ ගෝලීය සංවිධාන අතර සහයෝගීතාවයකි. ලාංකීය  ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ ව්යාපාර සාර්ථකත්වය කරා ගෙන යාමට අවශ්‍ය ප්‍රවේශය ලබාදීමට නොමිලේ උපදේශකත්ව සැපයීමට අපගේ මෙහෙවර තුළ අප එක්වී සිටින්නෙමු.

YouLead

   YouLead යනු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 18 ක වැඩසටහනක් වන අතර එය අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද නියෝජිත ආයතනය වන USAID සහ සංවර්ධන හා සහයෝගීතාව පිලිබඳ ස්විස් නියෝජිත ආයතනය SDC, IESC විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහනකි. තාක්ෂණික, වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් වඩාත් නිපුණතා සහිත ශ්‍රම බලකායක් ගොඩනැගීම සඳහා සිසුන් ගුරුවරුන්, ආයතන සහ ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලබාදෙමින් ඔවුන්ට අවශ්‍යය කරන සහයෝගය දැක්වීම සිදු කිරීමෙන් වඩාත් ඵලදායී වෘත්තීන් සමග සහ සම්බන්ධ වන තරුණ තරුණියන් පිරිසක් ගොඩනැගීමේ අරමුණ සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි.

Youlead ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න.

සස්නක
සංසඳ

සස්නක සංසඳ පදනම 1997 දී එවකට උපාධි අපේක්ෂකයින් වූ තරුණ ස්වේච්ඡා සේවකයන් පිරිසක් විසින් තබන ලදී.  ඉන්පසුව සස්නක සංසඳය වෘත්තීය ආයතන ඇතුළු සමාන අදහස් ඇති හිතවතුන් සමඟ සම්බන්ධව සමාජ සේවා කටයුතු රැසකට සම්බන්ධ විය. මේ වන විට, සස්නක සංසඳ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය, STEM අධ්‍යාපනය, පරිසර ආරක්ෂණය සහ අවශ්‍යතා ඇති සිසුන්ට මූල්‍ය ආධාර සැපයීම යන ක්ෂේත්‍ර වල ව්‍යාපෘති 20කට අධික සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරයි. දිස්ත්‍රික්ක 25ම සහ සියලුම ජනවාර්ගික ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරමින් රට පුරා සිටින 500+ ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගේ සහාය ඇතිව සස්නක සංසඳ සන්නද්ධ වේ. සෘජු සහ වක්‍ර ප්‍රතිලාභීන් 50,000ක් ඉක්මවයි.

වැඩි විස්තර දැනගන්න

සහාය: